Rànquing català 2005-2021 (2)

Rànquing català 2005-2021 (2)

concursos i combinades

Si en un primer article Rànquing Català 2005-2021 (1) analitzàvem les curses, en aquest article fem una mirada a l’evolució de les diferents proves dels concursos i proves combinades de l’atletisme català des del 2005 fins el 2021 per acabar fent una valoració global del total dels sectors.

Recordem que valoració comparativa de la evolució la fem a partir dels punts segons la taula hongaresa que representa la 10a marca del rànquing català de cada prova.

salts

SALTS FEMENINS: llargada-triple-alçada-perxa

llargada: de 5.56 al 2005 fins a 5.72 el 2.021 que és el millor any juntament amb el 2015 (938 punts)

triple: de 11.52 al 2005 fins 11.71 el 2021. Millor any 2018 amb 11.79 (893 punts)

alçada: de 1.59 al 2005 fins a 1.65 el 2021 que és el millor any juntament amb el 2019 (878 punts)

perxa: de 15.47 al 2005 fins a 14.60 el 2021 que és el millor any juntament amb el 2015 (838 punts)

 • tendència a l’evolució positiva en general
 • salt d’alçada per sobre i perxa per sota. A destacar que el triple salt és la prova més puntuada l’any 2007.

SALTS MASCULINS: llargada-triple-alçada-perxa

llargada: de 6.83 al 2005 fins a 7.14 el 2.021 que és millor any i 1a vegada sobre 7.00m (952 punts)

triple: de 14.21 al 2005 fins 14.12 el 2021. Millor any 2007 amb 14.29 (879 punts)

alçada: de 1.91 al 2005 fins a 2.05 el 2021 que és el millor any (958 punts)

perxa: de 4.80 al 2005 fins a 4.075 el 2021. Millor any 2018 amb 4.85 (953 punts)

 • evolució positiva del salt d’alçada, sobretot a partir del 2016. També el salt d’alçada està en el millor moment amb 10 marca de 7.14m quan mai s’havia arribat a 7.00.
 • el triple salt està molt més ben situat al 2007 respecte a la resta. No es veu cap evolució.

CONCLUSIONS FINALS SECTOR DE SALTS

Fem una mitjana de les 4 proves estudiades anteriorment:

 • Evolució clara ascendent tant a nivell femení com masculí excepte l’any 2020. Caiguda a nivell femení del 2007 al 2009.

llançaments

LLANÇAMENTS FEMENÍ: pes-disc-martell-javelina

pes: de 11.19 el 2005 fins 10.75 el 2.021. Millor any 2012 amb 11.21 (661 punts)


disc: de 36.38 al 2005 fins 35.20 el 2021. Millor any 2012 amb 37.19 (653 punts)

martell: de 44.19 al 2005 fins 45.92 el 2021. millor any 2015 amb 48.34 (745 punts)

javelina: de 33.71 al 2005 fins 36.23 el 2021. Millor any 2010 amb 37.74 (667 punts)

 • no es veu evolució.
 • la prova de martell sempre per sobre de la resta.
 • la javelina, la prova més castigada per la pandèmia.

LLANÇAMENTS MASCULINS: pes-disc-martell-javelina

pes: de 13.07 el 2005 fins 13.44 el 2.021. millor any 2010 amb 13.56 (738 punts)

disc: de 42.38 al 2005 fins 41.60 el 2021. Millor any 2009 amb 44.41 (771 punts)

martell: de 46.86 al 2005 fins 51.51 el 2021. Millor any 2016 amb 53.04 (789 punts)

javelina: de 51.86 al 2005 fins 54.87 el 2021. Millor any 2010 amb 55.88 (759 punts)

 • com passa amb el femení, tampoc es veu cap evolució positiva en cap prova
 • en els primers anys el disc per sobre i martell per sota, posicions que s’inverteixen els darrers anys
 • el martell una mica per sobre el darrer any després després de quedar per sota la resta l’any 2020. La pandèmia va castigar més aquesta prova

CONCLUSIONS FINALS SECTOR LLANÇAMENTS

Fem una mitjana de les 4 proves estudiades anteriorment:

 • no es veu una evolució positiva. Recuperació post-pandèmia.

combinades

heptatló: de 3.291 punts el 2006 fins 3.725 punts el 2.021. Millor any 2019 amb 3.797 punts (651 punts)

decatló: de 5.053 el 2005 fins 3.078 el 2019. Millor any 2007 amb 5.098 (685 punts)

 • ens hem trobat amb diversos anys on no s’arriben a 10 atletes classificats al rànquing
 • tot i que en molts anys no s’arriba a classificar 10 atletes al rànquing català podríem dir que el nivell mig (10a marca) de l’heptaló ha evolucionat respecte els primers anys però no així en el decatló masculí que sembla el contrari.

resum final CONCURSOS

Adjuntem el gràfic global de tots els concursos:

Al capdamunt salts, per sobre dels llançaments i combinades al nivell inferior dels llançaments.

No es veu una evolució positiva clara en cap sector.

conclusions finals

Una vegada vistes totes les proves de tots els sectors de l’atletisme català a partir de la 10a millor marca de cada prova entre 2005 i 2021 adjuntem un gràfic general i global per sectors:

 • El mig fons masculí i la velocitat-tanques femenina lideren el nivell mig del rànquing català des de 2005 arribant al seu millor moment l’any 2021. Diríem que la “prova reina” de l’atletisme català son els 1.500m tant a nivell femení com masculí i després podríem parlar dels 800m o dels 200m en les dues categories.
 • Les proves de salts es situen en general per sota de les curses però lideren els concursos. Alçada masculina i llargada femenina lideren el sector amb una tendència de millora des de 2005.
 • Les proves de combinades (més concretament el decatló) i els llançaments, especialment els llançaments femenins, estan a la cua i no es veu una tendència de millora des de 2005. La prova més ben parada és el martell tant masculí com femení.