Copyright

Tota la informació inclosa en aquest lloc web, com a text, gràfics, fotografies, logotips i imatges, són propietat exclusiva de Carrer Lliure i està protegida per les lleis de drets d’autor internacionals. Altres noms de signatures i logotips poden ser marques o marques registrades de tercers que es fan servir sota el seu consentiment.

Es permet la visualització i difusió de materials d’aquest lloc web només per a ús personal, no comercial. Es prohibeix estrictament qualsevol altre copia, distribució, retransmissió o modificació de la informació en aquest document, sigui en forma electrònica o còpia impresa, sense el permís exprés per escrit de Carrer Lliure (o del tercer propietari). En cas de qualsevol copiat, redistribució o publicació autoritzada del material amb drets d’autor, no es faran canvis, supressions, atribucions d’autoria, col·locacions de llegenda de marca registrada o d’avís de drets d’autor.

contacte (Copyright):