Pàgina de l’autor/a: Jordi Lacambra

Frustacions
Frustacions

Si uns dies abans li haguessin dit el que havia de passar, no s’ho hagués cregut. Quines possibilitats hi havia? I encara i així, temptar la...