Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La base de dades que contenen les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris en els formularis que puguin existir en el lloc web, compleix la normativa vigent establerta en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra legislació que la desenvolupa i informa el client que les referides dades seran inclosos en fitxer per al seu tractament automatitzat prestant el client el seu consentiment mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions.
El client que introdueixi les seves dades personals en els diferents formularis està facultat a exercitar els seus drets d’accés i rectificació mitjançant el seu compte de client de la present web. Ens comprometem al respecte i confidencialitat absoluta en la recollida i tractament d’aquestes dades.

Si l’usuari desitja cancel·lar-los definitivament, pot sol·licitar-lo mitjançant qualsevol mitjà a PETIT CAMAGROC, S.L.U. (des d’ara CARRERLLIURE.CAT)

CARRERLLIURE.CAT assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures de seguretat per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat, especialment previstes en el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

CARRERLLIURE.CAT no compartirà, vendrà, ni facilitarà a tercers aquestes dades, excepte requeriment judicial, i no serà responsable en cap cas de les incidències que puguin sorgir derivades d’un atac o accés no autoritzat als sistemes a causa d’una falta de diligència del client quant a la guàrdia i custòdia de les seves claus d’accés o de les seves pròpies dades personals.

Exercici dels drets en matèria de protecció de dades
L’usuari queda informat sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, podent:

  • Enviar un correu electrònic a rgpd@camagroc.com
  • Utilitzar el formulari de contacte d’aquest web.
  • Enviar un correu certificat a la següent adreça:
    Petit Camagroc, S.L.U. Carrer Doctor Trueta, 19, entlo 2a 08860 Castelldefels.

La sol·licitud de l’usuari ha de complir el següent contingut mínim legalment establert:

  • Nom i cognoms.
  • Fotocòpia del DNI, signatura electrònica o còpia escanejada del DNI.
  • Petició concreta.
  • Direcció a l’efecte de notificacions.
  • Data i signatura del sol·licitant

Per la pròpia naturalesa del servei i continguts del lloc web, és imprescindible poder remetre als usuaris registrats comunicacions comercials per correu electrònic. Per tant, en cas que es produís la cancel·lació de dades prevista en el paràgraf anterior, això comportarà de manera automàtica la cessació i abandó de condició d’usuari registrat d’aquest Web.