Com podem entrenar en cada fase dins i fora de les pistes

Com podem entrenar en cada fase dins i fora de les pistes

Marges i limitacions segons tipus d’esportistes en les diferents fases

Moltes confusions han anat sorgint a mesura que anem avançant en les fases de la desescalada. L’objectiu d’aquest article és simplificar i aclarir quines son les normes principals i com afecten als atletes per anar a entrenar, ja sigui a l’aire lliure com a les pistes d’atletisme.

Categories d’esportistes i possibilitats d’entrenament en cada fase

Ja ho havíem explicat fa uns dies en DAN i DAR, protagonistes del desconfinament però ara ho ampliem i actualitzem algunes mesures a més d’afegir la fase 3, que possiblement ja s’aplicarà la propera setmana en algunes regions sanitàries (Alt Pirineu-Aran, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre). La gestió de la tercera fase ha estat traspassada a les Comunitats Autònomes i encara que no queden molt clares quines seran les normes definitives, informem el que a dia d’avui està estipulat pel Ministerio de Sanidad.

Possibilitats d’entrenament a les pistes

La possibilitat de poder entrenar a les pistes comença amb les regions sanitàries que entren en la fase 1 per bé que algunes instal·lacions no han obert encara ni tant sols en la fase 2, degut a la responsabilitat que suposa i a les limitacions que es deriven del compliment d’unes estrictes mesures, que fan que els Clubs, i sobretot els Ajuntaments que tenen la titularitat, s’ho repensin molt. Podeu conèixer quina és la situació actual a l’article Coneguem les pistes obertes de Catalunya.

Les riguroses mesures per a poder entrenar a les pistes

Des de l’inici de la fase 1 s’han establert unes mesures per a poder entrenar i que serveixen per a totes les fases de la desescalada amb unes diferències que posteriorment presentem en un quadre. Aquí un resum d’unes de les mesures que s’han de complir des de l’inici de la fase 1:


  • Exàmens a cada atleta (de material genètic viral si s’escau) d’acord amb un exàmen mèdic i un questionari de salut.
  • Mesures de distanciament en cursa (2m de separació horitzontal i 10 metres si es corre un darrera l’altre)
  • No ocupar tots els carrers, deixant espai de separació d’un o dos carrers entre corredors.
  • Ús de mascareta (entrenador) i guants (entrenador i atletes que manipulen objectes)
  • Ús de desinfectant i poder rentar-se les mans amb asiduïtat.
  • Els atletes han de portar artefactes personals i en defecte el club només pot donar un artefacte per atleta.
  • Entrenaments per torns de màxim 2,5h doncs la capacitat de les pistes és reduïda.

Condicions d’entrenament a les pistes segons les fases:

Com hem dit abans, no podem saber amb exactitud més concrecions que estan per sortir amb la fase 3 ni tampoc si la Generalitat tindrà la responsabilitat total de la gestió en aquesta fase.

La norma general parla d’un percentatge d’utilització de la instalació (del 30% al 50% segons fases) però la RFEA recomana de 10 a 20 persones d’utilització simultània en pistes de 8 carrers.

LLeis i documents reguladors

Foto destacada: Canal21Ebre.com. Tortosa, juntament amb Reus, van ser les primeres de Catalunya en obrir a la fase 1 els dies 12 i 11 de maig respectivament.

distancia ı mans ı mascareta | ventilació