DAN i DAR, protagonistes del desconfinament

DAN i DAR, protagonistes del desconfinament

coneixem qui son, perquè han rebut aquesta distinció i quins avantatges tenen en època de desescalada

Les fases que formen l’anomenat Pla de desescalada son a l’ordre del dia. La seva complexitat i els diferents canvis i rectificacions que s’han anat succeint en una col·lecció de Decrets ens han obligat a trencar-nos el cap per saber què és el que es pot fer en cada fase en els diferents llocs de la geografia estatal i, concretament, la catalana.

En les informacions relatives a l’esport, ens hem trobat moltes on apareixen, més que mai, els termes DAN o DAR, abreviacions de Deportistas de Alto Nivel i Deportistas de Alto Rendimiento que regula el Real Decreto 971/2007 . Abans de saber què és el que poden fer els atletes AN i AR a dia d’avui, entre les fases 1 i 2, anem a explicar què signifiquen aquestes categories d’esportistes, força desconegudes per la gran majoria de la gent:

Atletes d’Alt Nivell (DAN)

Son atletes d’edats compreses entre els 15 anys fins a categoria absoluta que participen en proves olímpiques o no olímpiques, com per exemple proves de pista o curses de muntanya. La seva condició DAN perdurarà 5 anys (7 anys si han obtingut medalla en Jocs Olímpics o Paralímpics).

Requisit:

 • haver estat seleccionats per formar part de l’equip espanyol en una competició internacional absoluta o de la seva categoria d’edat almenys 1 vegada en els darrers 2 anys

Beneficis acadèmics:

 • Accés a estudis universitaris (un mínim del 3% de places reservades del total previstes per les universitats i un mínim del 5% en universitats relacionades amb l’esport com Ciències de l’Activitat Física, Mestres d’Educació Física i Fisioteràpia).
 • Exempcions a l’hora de realitzar proves físiques d’entrada per l’accés als estudis en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.
 • Preferències en l’accés a estudis d’Ensenyança Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional (reserva del 5% de places), ensenyaments artístics (3% em els Superiors), etc.
 • Convenis amb alguns Centres per a poder disposar de tutories personalitzades.

Beneficis laborals i fiscals:

 • Mesures per a la incorporació i permanència al mercat laboral. (convenis amb empreses, crèdits monetaris per projectes)
 • Exempció de gravamen de les rendes obtingudes pel CSD i COE.

La Condició DAN s’obté a instàncies de la RFEA que ha de fer una sol·licitud a una Subcomisión Técnica de Seguimiento, un màxim de 6 mesos després que l’atleta hagi fet la competició. Un cop l’atleta és inclòs a la Resolució, aquest pot sol·licitar directament el Certificat al CDS (Consejo Superior de Deportes). La llista d’esportistes DAN està publicada al BOE i està formada per 1.438 esportistes, d’entre els que hi ha 62 atletes, 17 catalans.

Atletes d’Alt Rendiment (DAR)

Els atletes DAR mantenen aquesta condició per un període de 3 anys i han de complir algun d’aquests requisits:

 • Haver estat seleccionats per formar part de l’equip espanyol en una competició internacional absoluta o de la seva categoria d’edat almenys 1 vegada en els darrers 2 anys
 • Que segueixin programes de tecnificació tutelats per la RFEA en Centres d’Alt Rendiment o dins del Programa Nacional de Tecnificación Deportiva del CSD o en altres programes de tecnificació tutelats per la Generalitat o la FCA, reconeguts pel CSD.
 • A Catalunya, segons mèrits esportius, estar classificat com esportista d’Alt Nivell (ANC) o també esportista d’Alt Rendiment (ARC), que té 2 subcategories d’esportista “Perfeccionament” i esportista de “Futur”.

L’acreditació DAR s’obté del Consell Català de l’esport via FCA, o del CSD via la RFEA, depenent dels requisits acomplerts si son d’àmbit estatal o únicament autonòmic. Pels atletes ANC i ARC de “futur” i ha un Certificat d’Alt Rendiment homologat pel CSD. Els atletes ARC de “Perfeccionament” obtenen un Certificat de Tecnificació expedit pel Consell Català de l’Esport.

La condició de DAR, a diferència dels DAN, no s’obté si l’atleta no fa la sol·licitud.

Beneficis:

Els beneficis acadèmics dels atletes DAR son els mateixos que els dels atletes DAN si bé els primers tenen prioritat sobre els segons en les places reservades. Igualment, entre els atletes DAR hi ha prioritats, per exemple, els atletes ANC per davant de la resta d’atletes

Cap atleta DAR té cap tipus de mesures d’ajut fiscal ni per a la incorporació laboral.

DAN i DAR en la fases 1-2.

Si bé al començament de l’estat d’alarma els atletes DAR estaven “oblidats” amb la resta de federats a l’hora de gaudir d’alguns avantatges, a dia d’avui les dues categories d’esportistes tenen els mateixos avantatges en qualsevol fase de la desescalada que es trobin, ja sigui la fase 1 o la fase 2 que en resum son les següents:

 • Els atletes DAN i DAR poden practicar esport en qualsevol horari dins de la seva Regió Sanitària.
 • Poden agafar el cotxe per anar a entrenar dins la seva Regió Sanitaria.
 • Poden entrenar amb un entrenador.
 • Poden entrenar en un C.A.R (Centre d’Alt Rendiment) CETD o CTD (Centres de Tecnificació esportiva) amb l’autorització corresponent, fins i tot fora de la seva Regió Sanitària si fos necessàri.

La resta d’Atletes federats

La resta d’atletes federats tenen les mateixes facilitats de mobilitat per a poder entrenar però tenen restringida la seva pràctica esportiva a un màxim de 2 sessions al dia en franges de 6h a 10h i de 20h a 23h excepte en municipis de menys de 5.001 habitants o menors de 10.001 habitants amb densitat inferior a 100 habitants/Km2. Els atletes federats que estiguin en la fase 2 tampoc tenen horaris restringits.

La seva entrada als Centres d’Alt Rendiment o de Tecnificació no està permesa però si poden tenir accés en algunes pistes d’atletisme o altres instal·lacions autoritzades. Cada Centre esportiu podria establir unes prioritats diferents per l’accés d’esportistes DAN, DAR o per la resta d’atletes federats.