Les restriccions posen en perill la Pista Coberta

Les restriccions posen en perill la Pista Coberta

Podrem competir al Palau Sant Jordi? O no ens deixaran? Intentem esbrinar aquesta resposta en base al que sabem fins al moment.

Les darreres restriccions del Govern català tornen a suposar un fort cop per la pràctica esportiva. A banda del tancament com a mínim 10 dies dels gimnasos, també es reduirà de nou la presència d’atletes a les pistes (només el 50%) i diversos practicants que viuen fora del municipi d’on entrenen no hi podran accedir.

A més a més de les restriccions pròpiament diàries, també es manté la restricció d’organitzar competicions catalanes en qualsevol esport. Això afectaria a la gran majoria de proves que es produeixen a Catalunya a nivell atlètic. No obstant, de cara a poder organitzar segons quina reunió atlètica, la FCA va col·locar algunes d’elles (per exemple, els últims controls de Sabadell) en el calendari RFEA, de cara a considerar-les competicions “d’estat”. Això és pot fer sempre?

Ahir nit es creava un fil a la xarxa social Twitter entre l’entorn atlètic català sobre si les noves restriccions catalanes evitarien que puguem gaudir del Palau Sant Jordi i de la Pista Coberta que s’hi està instal·lant.

Recordem que com marca el reglament de Reglamento de Competiciones, a banda de les competicions internacionals (recordem el passat Cros de Granollers) hi han dos tipus de competicions reconegudes com “espanyoles”, les de Nivell I i les de Nivell II.

Les competicions de Nivell I apareixen al calendari de la RFEA prèvia sol·licitud formal fins 6 mesos abans de l’inici de la temporada, i per tant el termini per presentar les sol·licituds per la temporada 2021 finalitzava el passat 31 de juliol de 2020. Queden les de Nivell II.

Les dues competicions que es van fer a Sabadell el passat desembre és van poder tirar endavant perquè suposadament eren competicions de nivell II de la RFEA. Això vol dir que, malgrat no està dins del calendari RFEA, complien de manera íntegra tots els requisits. D’aquesta manera evitaven la restricció de la prohibició de les competicions catalanes. Això sí, les proves les organitzava el JA Sabadell, i per tant la logística corria a càrrec d’ells amb el suport de la Federació.


Pel que se sap, la Federació Catalana d’Atletisme demanarà que els Controls de PC del Sant Jordi tinguin la categoria Nivell II de la RFEA, d’aquesta manera, malgrat no està dins del calendari, es podria demostrar que son competicions d’àmbit estatal i per tant tirar-les endavant, com farà l’Agrupació de Catalunya el proper 9 de gener en un control a Serrahima.

Ara bé, si així fos, que la FCA aconseguís col·locar els controls PC dins del calendari RFEA, podrien competir els atletes amb fitxa només catalana? Això també es va discutir.

Hem de recordar, primer de tot, que quan s’aconsegueix un rècord o una mínima d’Espanya s’ha de tenir llicència RFEA, però que en tot cas, si s’aconsegueix el passi a un campionat estatal amb llicència només territorial, es podrà demanar posteriorment a la RFEA mantenint aquesta marca mínima. Això ho expliquem per veure la flexibilitat en aquest sentit entre les diferents federacions. Ara bé, és pot competir en una prova de calendari RFEA I o II amb fitxa territorial?

Tal com explica la RFEA en les pàgines 20 i 21 del seu Reglamento de Competiciones, aquestes proves tan sols podran ser disputades per atletes amb llicencia RFEA en vigor. Encara que està permès que es puguin incloure proves de categoria autonòmica dins del programa, prèvia autorització de la mateixa RFEA, però aquesta tan sols podran participar atletes amb llicència de la federació on es disputa la prova i tindrà un valor autonòmic, i per tant, ara per ara, aquesta porta està tancada.

Tanmateix, perquè sigui considerada de calendari ESPANYOL, una competició ha de ser de nivell I o superior, constar al calendari estatal, presentar la sol·licitud amb sis mesos d’antelació abans de que comenci la temporada i competir amb llicència RFEA. En canvi, les de nivell II son competicions RFEA però que no estan al calendari, es poden notificar amb tres setmanes d’antelació i poden competir llicències autonòmiques perquè “no és competició estatal”.

Per tant, podrem competir al Palau Sant Jordi? Si la FCA tramita amb rapidesa el nomenament de Competició Nivell II als controls en principi no hi hauria problema, i podrien participar els atletes amb llicència RFEA però NO ESTÀ CLAR els atletes amb llicència territorial. Ja que automàticament, encara que la competició sigui nacional la prova en concret no ho és. Això sí, s’hauria d’especificar que unes proves van dirigides a uns i les altres proves als segons, per evitar malentesos.

El que queda clar és que les proves d’escola organitzades pels clubs, les proves de cros i ruta municipals i grans premis autonòmics hauran d’esperar unes setmanes, doncs és difícil poder tramitar amb segons quins casos específics que les proves siguin de caràcter estatal (o RFEA). No deixa de ser de nou un cop per l’esport i pel món de l’atletisme. Com sempre, les normatives son clares però es poden interpretar de moltes formes.