Atletisme en fase de represa

Atletisme en fase de represa
De la fase 3 de la desescalada a una nova realitat

El dia 21 de juny acabava la “fase d’alarma” decretada pel Govern de l’Estat i amb ella, les fases 2 i 3 de la desescalada en segons quines regions sanitàries de Catalunya. De fet, Barcelona i Lleida només van estar en la fase 3 durant unes hores. La Generalitat agafava la gestió de la pandèmia i ahir, dia 29, s’actualitzava el Pla d’Acció Pel Desconfinament Esportiu de Catalunya del 13 de juny, incloent l’ Annex 1. Fase Represa de l’Activitat Esportiva de Catalunya (pàgines 46 a 57). Què depara a l’atletisme en aquesta nova fase? Quins canvis s’esperen respecte al que estava establert?

Fase Represa de l’Activitat Esportiva de Catalunya

Entra en vigor el dia 29 de juny i els trets generals que es poden extreure son:

  • Es pot practicar qualsevol activitat física i esportiva complint les mesures de seguretat: distància i higiene. Cobra importància l’auto-responsabilitat i la traçabilitat (poder identificar, localitzar i fer un bon seguiment dels possibles casos infectats)
  • Pel que no estigui previst en el nou Pla, seguirà vigent la Resolució SLT/1429/2020 del 18 de juny o altres Resolucions i Ordres que siguin dictades.
  • Deixa de ser aplicable a Catalunya la Resolució del 4 de maig del 2020 del CSD, en que es donava un protocol de tornada als entrenaments i reinici de les competicions.
  • Cal una persona responsable identificable en totes les instal·lacions que respongui per les mesures organitzatives i que serà interlocutor amb l’autoritat sanitària si és necessari.
entrenament a l’aire lliure

Recordem que a l’aire lliure, en la fase 3 (veure l’article Com podem entrenar en cada fase dins i fora de les pistes) no hi havia horaris i els grups d’entrenament podien ser de màxim 20 persones. Els atletes no federats no podien agafar el cotxe per anar a entrenar i no es podia sortir de la regió sanitària, excepte els atletes DAN o DAR.

En la fase de Represa no hi ha cap límit de desplaçament, es manté la distància de seguretat de 1,5m de separació i de 2,5m2 d’àrea interpersonal (corrent en línia recte son 10m). No hi ha un número limitat de persones per entrenar en un grup. Si el grup d’entrenament és estable en el temps (14 dies convivint sense cap persona afectada), les distàncies de seguretat es poden escurçar.

Entrenament a la pista

En la fase 3, caldria destacar que la norma general, entre altres mesures, permetia una ocupació del 50% de l’aforament de la instal·lació i grups d’entrenament de 20 atletes per torns de màxim de 2,5h. Els atletes havien de portar els seus propis utensilis i artefactes de llançament (la instal·lació podia cedir un artefacte per atleta). L’entrenador havia de portar mascareta.

En la Represa no es parla del 50% d’ocupació. Es tracta de poder entrenar i respectar les distàncies entre membres del grup i respecte membres d’altres grups. Si el grup és estable (més de 14 dies convivint sense infeccions) ja no cal mantenir les distàncies entre els seus membres. Però el club ha de portar un Protocol per garantir la traçabilitat dels atletes.

Quanta gent pot entrenar alhora en una pista d’atletisme? Quants grups de persones es podrien reunir? Quanta gent en total? Difícil resposta. La norma general diu 2,5m2 d’àrea i 1,5m de distancia entre persones però hi ha activitats, com l’atletisme, que requereixen ampliar aquestes distàncies. Tal com diu l’Annex del nou document, cal anar al document aprovat pel Comitè Tècnic del PROCICAT del 30 de maig: L’aforament de les instal·lacions esportives durant el desconfinament de la COVID-2019. En aquest document, si apliquem a l’atletisme les mesures més estrictes i l’encabim en el grup d’esports d’equips en camp, ens diu que necessiten mínim 100m2 per persona i 10m de distancia en línia recte.


Si una pista d’atletisme fa, per exemple, 175m de llarg i 92m d’ample, son 16.100m2. Considerant 100m2 per persona, estaríem amb ocupació de 161 atletes. Caldrà veure si surt una normativa més específica per l’atletisme i com ho interpreten els gestors de les instal·lacions.

Cal destacar, també, que els atletes hauran de declarar que en els darrers 14 dies no han estat infectats, ni tenir símptomes sospitosos ni haver conviscut amb infectats o persones amb estreta relació amb infectats.

Entrenament interior

En espais tancats, no massa novetats i segueix la norma de la distància 1,5m i 2,5m2 d’àrea. Si no és possible d’assegurar aquesta distància, caldrà portar mascareta mantenint mínim de 1m de separació entre persones.

Competicions

Les competicions seguiran les mesures de seguretat (distància i higiene) ja previstes a la mencionada Resolució SLT/1429/2020 del juliol 2.018.

És necessari establir sistema de sortides i arribades per evitar les aglomeracions i poder mantenir les distàncies. També caldrà tenir previst un sistema de circulació de persones evitant els creuaments, tant dels atletes com del públic.

A nivell de curses a l’exterior no hi ha previst un nombre màxim possible de participants però es dedueix que és molt difícil assegurar mesures de distància i traçabilitat amb curses de més de 1.000 participants, tal i com tal i com es va comentar ahir, amb la presentació del nou Pla a càrrec del secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física, Gerard Figueras.

En quant a la capacitat dels espectadors, sí que hi ha nombre màxim: 1.000-2.000 persones en llocs tancats i 2.000-3.000 persones en espais oberts. Sempre estem parlant d’espais separats per sectors i la diferència entre màxims i mínims està en la possibilitat d’assignar amb anterioritat els seients.

Conclusions
  • La nova normativa que regula l’esport en la fase de represa bàsicament està compresa en un Annex de 7 pàgines afegit al Pla d’Acció Pel Desconfinament Esportiu de Catalunya i no suposa, de moment , un canvi massa destacable del que es podia fer a la fase 3 del desconfinament.
  • La novetat principal és que es dona un paper més important a la responsabilitat personal, es fuig de nombres i percentatges d’ocupació i es busca més el compliment de les distàncies i la higiene amb l’ús de la mascareta només quan les distàncies no poden mantenir-se. Igualment, es dona molta més importància a la traçabilitat.
  • Com es pensa que la fase de represa serà llarga, i que ara just estem al començament, és d’esperar que vagin sortint actualitzacions i noves normes per les Autoritats competents que canviïn o precisin i concretin més en relació a l’atletisme.