Dades de lactat al rellotge!!

Dades de lactat al rellotge!!

Una nova revolució en la monitorització de l’esforç?

L’atletisme és l’esport més antic i més bàsic i natural que hi ha: córrer, saltar, llançar. Però la seva naturalesa bàsica, no el fa impermeable als avenços tecnològics.

Sobretot en les curses de fons i mig fons, si parlem de la tecnologia aplicada a monitoritzar l’esforç de manera continuada en temps real, partim d’uns inicis on només comptava amb el cronòmetre i les sensacions de l’atleta. Al principi dels 70 vindrien els primers ergoespiròmetres que mesuren el consum d’oxigen en condicions de laboratori i a principis dels 80 els primers «rellotges» pulsòmetres per registrar la freqüència cardíaca amb l’ajut d’un cinturó toràcic acoblat inhalambricament.

A principis del segle XXI apareixen els primers rellotges GPS (una mica abans els podòmetres o compta-passes) que mesuren la distància recorreguda.

Finalment arribem a tecnologia que, a més de freqüència cardíaca dona dades de la variabilitat de la freqüència cardíaca (més important en el control de la recuperació que durant l’esforç) i també mesuradors de la potència desenvolupada. Tots aquests valors els podem obtenir avui en un mateix dispositiu posat al canell que encara considerem com a «rellotge».

El que sembla que no tardarà a arribar és la mesura no invasiva del lactat en un petit dispositiu que està en contacte amb la pell. I la seva incorporació als «rellotges inteligents» no seria qüestió de massa temps. Al recent article de Montre-Cardio-GPS està molt ben explicat, però ho sintetitzaré seguidament:


monotoritzar el lactat

Per què és important monitoritzar el lactat de manera continuada?

Primerament cal posar en coneixement que el lactat és el valor més important per monitoritzar l’esforç i planificar l’entrenament d’atletes de fons però també velocistes de 400m. El lactat és un compost orgànic que es genera al cos a partir del metabolisme de la glucosa i que la seva concentració està directament relacionada amb la intensitat de l’exercici.

Conèixer els valors de lactat en sang (normalment amb extracció de una gota de sang del lòbul de l’orella) és un gran indicador per veure com respon cada atleta i planificar entrenaments. Per un velocista es tractarà de que sigui capaç de tolerar quan més concentració millor mentre que per un fondista interessarà també produir-ne poc i conèixer el punt d’intensitat (velocitat de la cursa) a partir del qual s’acumula més que no pas es sintetitza.

Lògicament, fins ara, el mètode invasiu d’extracció de sang de l’orella és pesat i obliga a fer tests discontinus punxant diverses vegades a l’atleta. Quan es tenen els resultats, es relacionen amb la sensació percebuda de l’esforç, la freqüència cardíaca, velocitat, potencia, etc per així poder controlar posteriorment la intensitat de l’esforç indirectament mitjançant aquests altres paràmetres que, per exemple, ja podem controlar de manera continuada des del canell des de fa temps.

Aquests nous aparells de mesura de lactat controlen el nivell de lactat mitjançant un sensor que està en contacte amb la pell a partir de la suor. Cal tenir en compte que està inventat des del 2017 però en fase d’estudi. Algun model té la comercialització al caure. El preu? S’estima al voltant de 200 €, tot i que el sensor costaria uns 100 € i s’hauria de canviar cada mes…